mugho.eu

Gienek 05.02.2021

Nawozy - czym są i do czego służą?

Wiele osób jest zaskoczonych, gdy dowiaduje się, że do uprawy żywności używa się nawozów. Jest to jednak dość nowa metoda nawożenia maszyn rolniczych. Zanim dowiemy się o nawozach, musimy pokrótce omówić historię nawożenia. W średniowieczu do tego celu używano dużych kamieni (kamiennych narzędzi) i małych


Czytaj więcej...