mugho.eu

Gienek 14.12.2020

Kiedy Bitcoin będzie bezpieczny?

Każda cyfrowa moneta jest połączona w systemie z kluczem publicznym ECDSA (kryptografia krzywej eliptycznej). W ten sposób również zwiększa się liczba węzłów.Kiedy Bitcoin będzie bezpieczny?Trudno jest odpowiedzieć na pytanie "kiedy Bitcoin zostanie zabezpieczony?" Obecny stan systemu nie daje żadnych gwarancji.


Czytaj więcej...